Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Agten

Wijshagerkiezel 53

3670 Wijshagen

Hoofdapotheker: Freek Agten

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0463 077 802

Machtigingsnummer APB: 722203

Telefoonnummer: 089 46 41 41

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.